Các loại hợp đồng lao động phổ biến ở Việt Nam

Theo Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động có nghĩa là một thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc được trả lương, điều kiện làm việc và quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với mối quan hệ lao động. Hợp đồng lao động giữa chủ lao động và nhân viên của công ty có thể thuộc một trong các loại sau

Các loại hợp đồng lao động chính

Có nhiều người đi làm không có hợp đồng lao động, hoặc không cần thiết phải sử dụng đến nó nên vẫn còn có rất nhiều người không biết có bao nhiêu loại hợp đồng lao động. Hiện tại có 3 loại hợp đồng lao động phổ biến nhất mà bất kỳ ai cũng biết đó chính là:

Hợp đồng thời vụ

hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng thời vụ (hoặc hợp đồng cho một công việc cụ thể) là hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng có thời hạn xác định

Hợp đồng có thời hạn xác định là hợp đồng lao động với thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Thời hạn của hợp đồng có thời hạn xác định chỉ có thể được gia hạn một lần. Sau đó, người sử dụng lao động phải ký Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng có thời hạn không xác định

hợp đồng lao động không thời hạn

Hợp đồng có thời hạn không xác định có nghĩa là hợp đồng lao động trong đó hai bên không ấn định thời hạn cũng như thời điểm chấm dứt hợp đồng.

Mối liên hệ giữa các loại hợp đồng lao động

Hợp đồng thời vụ có thể trở thành Hợp đồng có thời hạn và Hợp đồng xác định có thể trở thành Hợp đồng có thời hạn không xác định nếu nhân viên tiếp tục làm việc cho chủ lao động sau ngày chấm dứt.

Theo Điều 22.2 của Bộ luật Lao động 2012, khi hợp đồng lao động có thời hạn hoặc hợp đồng lao động thời vụ (Hợp đồng cũ) hết hạn và nhân viên tiếp tục làm việc, sau đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn của Hợp đồng cũ đó (Ngày hết hạn) phải nhập vào một cái mới; nếu hợp đồng lao động mới không được thiết lập, thì Hợp đồng cũ sẽ trở thành hợp đồng có thời hạn không xác định hoặc hợp đồng có thời hạn xác định với thời hạn 24 tháng (Hợp đồng mới).

Ngoại trừ hợp đồng lao động ngắn hạn (dưới ba tháng), hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản. Nhìn chung, các bên tham gia hợp đồng lao động được tự do đàm phán các điều khoản việc làm của riêng họ, với điều kiện là các điều khoản này không có lợi cho người lao động so với các điều khoản được quy định trong luật lao động. Theo Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động phải bao gồm các vấn đề quan trọng sau đây một cách chi tiết thay vì Đề Cập Đến Các Quy Định Nội Bộ của người sử dụng lao động, trong số những điều khác:

Thông tin chính về người sử dụng lao động và nhân viên có liên quan, chẳng hạn như tên và địa chỉ, v.v;

 • Mô tả công việc và nơi làm việc;
 • Thời hạn của việc làm;
 • Tiền lương, phụ cấp và các khoản thanh toán bổ sung khác;
 • Giờ làm việc và ngày nghỉ;
 • Thiết bị bảo hộ cá nhân của nhân viên;
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 • Đào tạo và nâng cao kỹ năng.

Người lao động được bảo vệ tốt theo luật lao động Việt Nam. Do đó, người sử dụng lao động không có quyền chấm dứt hợp đồng lao động theo ý muốn. Người sử dụng lao động chỉ có thể đơn phương ký hợp đồng lao động với một nhân viên với những lý do nhất định, bao gồm, trong số những điều khác:

 • nhân viên nhiều lần không thực hiện công việc của mình;
 • người lao động bị bệnh kéo dài;
 • giảm sản xuất và công việc của người sử dụng lao động do bất khả kháng;
 • người lao động bị sa thải do vi phạm các quy định kỷ luật;
 • người sử dụng lao động trải qua tái cấu trúc tổ chức, thay đổi công nghệ hoặc khó khăn kinh tế;
 • người sử dụng lao động được sáp nhập, hợp nhất, chia hoặc trải qua tái cấu trúc công ty khác; và
 • người sử dụng lao động ngừng hoạt động.

Chủ lao động phải thông báo trước (thường là 45 ngày) cho nhân viên trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Xem thêm Tại Đây ). Trong một số trường hợp, người sử dụng lao động phải có được ý kiến ​​của người Viking từ công đoàn và / hoặc thông báo cho cơ quan quản lý lao động về đề xuất chấm dứt hợp đồng lao động.

Các loại hình thức hợp đồng lao động

Tại Việt Nam cũng được ra ra thành 3 loại hình thức hợp đồng lao động tùy thuộc vào thỏa thuận của từng công ty/ doanh nghiệp với người lao động.

Hợp đồng lao động viết tay: Hợp đồng bằng văn bản là một hợp đồng chi tiết hơn nhiều. Nó đặt ra các nghĩa vụ cụ thể cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Một hợp đồng bằng văn bản thường có hiệu lực trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó thường yêu cầu nhân viên đồng ý làm việc trong một khoảng thời gian cố định và để người sử dụng lao động giữ họ trong thời gian quyết định. Điều khoản cụ thể của việc chấm dứt được quy định trong một hợp đồng bằng văn bản. Một nhân viên không thể bị chấm dứt trừ khi họ vi phạm các điều khoản của hợp đồng.

Hợp đồng lao động “miệng”: Hợp đồng miệng là hợp pháp và ràng buộc; tuy nhiên, chúng khó chứng minh hơn nhiều. Hợp đồng miệng có thể dành cho việc làm theo ý muốn, điều đó có nghĩa là chủ lao động có thể chấm dứt việc làm của bạn bất cứ lúc nào, hoặc có thể đồng ý bằng miệng rằng nhân viên sẽ làm việc trong một khoảng thời gian cụ thể miễn là họ đang làm theo thỏa thuận miệng yêu cầu của họ. Nếu nhân viên bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào khác ngoài các điều khoản được quy định trong thỏa thuận miệng, điều đó sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng. Cơ sở để thực thi loại hợp đồng này sẽ là sự phụ thuộc của các bên, hoàn cảnh xung quanh và bất kỳ tài liệu nào cho thấy bằng chứng của thỏa thuận miệng.

Hợp đồng hứa hẹn bằng lời nói và viết tay: Những hợp đồng này không được ghi nhận chính thức. Chúng có thể là sự kết hợp của cả tuyên bố bằng văn bản và bằng lời nói. Hầu hết các vấn đề hợp đồng bằng miệng hứa hẹn thường không phát sinh gì cho đến khi nhân viên đã bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Lời kết

Khi lựa chọn cho mình một loại hợp đồng nào đó chính bản thân bạn cần phải có quyết định khôn ngoan, lựa chọn hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn phải xem xét các yếu tố công việc, môi trường, lương lậu… rồi sau đó lựa chọn thỏa thuận hợp đồng chắc chắn nhất cho quyền lợi của mình.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment