Thông báo

Về việc chuyển hướng tên miền.

Xin chào khách truy cập, do tên miền phapluatvn.vn có ý tưởng đến website trong lĩnh vực Giấy Phép và Dịch vụ Tư vấn Pháp lý của chúng tôi. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền phapluatvn.vn.

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền phapluatvn.vn sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 02.11.2018 – 16.11.2018. Quá thời gian thông báo trên, các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Tiếp nhận thông tin tại
Hotline: 078888.1898 Mr.Sang.

Thông báo này thây thế cho các văn bản có liên quan.

Phát đi thông báo từ ngày: 02/11/2018 11:30:00 +7

BQL phapluatvn.vn