Tìm hiểm về thuế thu nhập doanh nghiệp

Dựa trên tiềm năng kinh doanh của các công ty cung ứng tại Việt Nam đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vừa và nhỏ, những nhà đầu tư đó bao gồm trong và cả ngoài nước, do vậy ngày càng phải hiểu rõ hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tiêu chuẩn

Tất cả các loại thuế được áp đặt ở cấp quốc gia. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tiêu chuẩn là 20%. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu khí phải chịu mức thuế TNDN dao động từ 32% đến 50%, tùy thuộc vào vị trí và điều kiện dự án cụ thể. Các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm, thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản (ví dụ như bạc, vàng, đá quý) phải chịu mức thuế TNDN là 40% hoặc 50%, tùy thuộc vào vị trí của dự án.

thuế thu nhập doanh nghiệp

Không có khái niệm cư trú thuế đối với thuế TNDN. Các tổ chức kinh doanh được thành lập theo luật pháp Việt Nam phải chịu thuế TNDN và đánh thuế thu nhập trên toàn thế giới. Thuế TNDN 20% được áp dụng cho thu nhập nước ngoài. Không có quy định cho ưu đãi thuế cho thu nhập đó.

Các tổ chức nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam mà không thành lập pháp nhân tại Việt Nam hoặc có thu nhập từ Việt Nam được coi là nhà thầu nước ngoài, bất kể các dịch vụ được thực hiện trong hay ngoài Việt Nam. Thanh toán cho các nhà thầu nước ngoài phải chịu Thuế nhà thầu nước ngoài (FCT), bao gồm các yếu tố VAT và thuế TNDN.

Thuế suất thuế doanh nghiệp Việt Nam

Thuế suất doanh nghiệp ở Việt Nam ở mức 20 phần trăm. Thuế suất doanh nghiệp ở Việt Nam trung bình 27,07 phần trăm từ năm 1997 đến năm 2019, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 35 phần trăm vào năm 1998 và mức thấp kỷ lục là 20 phần trăm trong năm 2016.

Tại Việt Nam, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế thu từ các công ty. Số tiền này được dựa trên thu nhập ròng mà các công ty có được trong khi thực hiện hoạt động kinh doanh của họ, thông thường trong một năm làm việc. Điểm chuẩn sử dụng đề cập đến tỷ lệ cao nhất cho Thu nhập doanh nghiệp. Doanh thu từ thuế suất doanh nghiệp là một nguồn thu nhập quan trọng cho chính phủ Việt Nam. Thuế suất doanh nghiệp Việt Nam – giá trị thực tế, dữ liệu lịch sử, dự báo, biểu đồ, số liệu thống kê, lịch kinh tế và tin tức.

Tỷ lệ thuế TNDN tiêu chuẩn là 25% đối với cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài (FIEs) trong hầu hết các ngành công nghiệp. Trong nỗ lực thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương đang gặp khó khăn, các nhà lập pháp Việt Nam gần đây đã phê duyệt đề xuất của chính phủ để giảm thuế suất thuế TNDN hiện tại từ 25% xuống 22% có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014).

Quốc hội cũng sẽ cắt giảm thuế TNDN cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà phát triển nhà ở giá rẻ tương ứng 5% (đến 20%) và 15% (xuống 10%). Mức thuế mới này sẽ đặt Việt Nam vào lợi thế so với các nước láng giềng khác như Trung Quốc (25%), Indonesia (25%) và ngôi sao mới nổi Myanmar (30%). Tuy nhiên, các quốc gia khác như Thái Lan đưa ra mức thuế TNDN thấp hơn ở mức 20 phần trăm và cũng có nhiều ưu đãi và giảm thuế hấp dẫn hơn cho những người mới đến.

Thu nhập chịu thuế

Thuế TNDN là một loại thuế trực tiếp đánh vào lợi nhuận của các công ty hoặc tổ chức. Tất cả thu nhập phát sinh bên trong Việt Nam đều phải chịu thuế TNDN, bất kể doanh nghiệp nước ngoài có công ty con ở Việt Nam hay công ty con đó có được coi là cơ sở thường trú hay không.

Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ sản xuất hoặc kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ cũng như các thu nhập khác, bao gồm thu nhập từ:

  • Chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản;
  • Quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản;
  • Chuyển nhượng, cho thuê và thanh lý tài sản;
  • Kinh doanh không báo cáo trong những năm trước;
  • Lãi tiền gửi, cho vay hoặc thu nhập từ bán ngoại tệ;
  • Thu hồi từ dự phòng dự phòng và các khoản nợ xấu đã được xóa nợ;
  • Các nguồn khác, bao gồm các hoạt động sản xuất và kinh doanh ngoài Việt Nam.

Một doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh chịu mức thuế suất khác nhau nên tính thu nhập cho từng hoạt động một cách riêng biệt, nhân thu nhập từ mỗi hoạt động với mức thuế tương ứng. Cụ thể, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải được hạch toán riêng khi kê khai và nộp thuế TNDN và không được khấu trừ vào thu nhập hoặc tổn thất từ ​​các hoạt động sản xuất và kinh doanh khác.

Miễn giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp

Một số thu nhập được miễn thuế TNDN, chẳng hạn như thu nhập từ các hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thời gian sản xuất thử nghiệm và từ các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Luật thuế TNDN cũng cho phép các doanh nghiệp dành tối đa 10% thu nhập chịu thuế hàng năm cho nghiên cứu và phát triển nếu được chi tiêu trong nước trong vòng 5 năm. Nếu quỹ nghiên cứu và phát triển không được sử dụng trong khoảng thời gian đó, được sử dụng cho mục đích không chính xác hoặc dưới 70% quỹ được sử dụng, thì công ty sẽ phải hoàn trả các khoản miễn thuế TNDN cho quỹ cộng với tiền lãi.

Chi phí được khấu trừ

Khi tính thuế TNDN, FIEs (vốn đầu tư trong nước và nước ngoài) có thể khấu trừ hầu hết các chi phí phải trả cho hoạt động sản xuất và kinh doanh nếu được hỗ trợ bởi các hóa đơn và chứng từ hợp pháp. Đây có thể là một lĩnh vực quan tâm đối với các FIE tại Việt Nam, vì thường xuyên có nhiều khoản chi phí bị trừ vì thực tế là chúng không được hỗ trợ bởi hóa đơn chính thức hoặc vượt quá một số giới hạn được xác định trước (ví dụ: về quảng cáo, tiếp thị và chi phí khuyến mãi). Điều này có nghĩa là trong nhiều trường hợp, thuế suất của một công ty sẽ cao hơn 25%.

Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ áp dụng cho các chi phí dưới đây, không được khấu trừ:

Tiền lương và tiền công của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (thuộc sở hữu của một cá nhân); thù lao trả cho người sáng lập và thành viên hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ;

Chi phí cho quảng cáo và khuyến mãi vượt quá 10 phần trăm của tổng chi phí được khấu trừ. Đối với một doanh nghiệp mới được cấp giấy phép đầu tư vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2009, các chi phí đó được giới hạn ở mức 15% chi phí được khấu trừ trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập. Giới hạn này không áp dụng cho các FIE mới được thành lập do kết quả của việc hợp nhất, tách, sáp nhập và bất kỳ loại chuyển đổi sở hữu nào;

Phạt vi phạm hành chính, bao gồm vi phạm luật giao thông, luật thuế, đăng ký kinh doanh, kế toán và thống kê và các khoản phạt hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp thuế tại các địa phương nơi họ có trụ sở. Đối với một doanh nghiệp có cơ sở sản xuất kế toán chi phí phụ thuộc hoạt động ở tỉnh hoặc thành phố không phải là trụ sở chính, số tiền thuế sẽ được tính và nộp tại cả địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và địa phương nơi thành lập cơ sở sản xuất của nó.

Số tiền thuế TNDN phải trả cho tỉnh hoặc thành phố nơi có cơ sở sản xuất kế toán chi phí phụ thuộc là số tiền thuế TNDN phải nộp trong một khoảng thời gian nhân với tỷ lệ giữa chi phí phát sinh của cơ sở sản xuất và tổng chi phí phát sinh của doanh nghiệp.

Người nộp thuế phải nộp thuế cho Kho bạc Nhà nước bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản. Đối với lựa chọn đầu tiên, người nộp thuế phải trả tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước và nhận chứng từ trực tiếp từ quan chức nhà nước. Tùy chọn khác là chuyển khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của cơ quan thuế Kho bạc Nhà nước được công nhận cho các hoạt động đó. Thời hạn nộp thuế cũng giống như quyết toán thuế: không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment