Giới thiệu về mẫu biên bản nghiệm thu

Trong rất nhiều công việc khi hoàn thành đều cần đến mẫu biên bản nghiệm thu để kiểm nghiệm lại toàn bộ quá trình của công việc. Thông thường những mẫu biên bản nghiệm thu không giống nhau, nhưng lại không có sự khác nhau lớn.

Hãy tham khảo mẫu biên bản nghiệm thu được  chia sẻ dưới đây nhé:

Mẫu biên bản nghiệm thu là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu là văn bản được viết ra với mục đích ghi chép lại toàn bộ quá trình hoàn thành công việc, nó chính là nội ghi lại bản nghiệm thu của khối lượng hoàn thành.

Toàn bộ nội dung bên trong mẫu biên bản nghiệm thu đều ghi rõ tất cả các hạng mục của công trình, công việc, thời gian, thành phần nghiệm thu. Thông thường những công trình xây dựng mới cần đến mẫu biên bản nghiệm thu để chứng nhận hoàn thành trước khi được thanh toán lương.

Mẫu biên bản nghiệm thu (Tham khảo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

–  Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm ……….

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………,chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:…………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số: ……………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………………………………

Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………………

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy phép kinh doanh số: ………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………………………………

Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

+   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

+   Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………………………….

–   Tổng số tiền:…………………………………………………………..

–   Bằng chữ: ………………………………………………………………

(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Xác nhận đã bàn giao: …………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Kết luận:

+   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ ………………………………….

+   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồngký kết.

(Biên bảnnghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trịpháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO                                            ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên) (kí và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu

 • Trong mẫu biên bản nghiệm thu nhất định phải có phần hạng mục hoàn thành công trình
 • Có chữ ký của cả bên nghiệm thu và bên giao để đảm bảo mẫu biên bản nghiệm thu có giá trị và hiệu lực pháp lý
 • Cần đầy đủ thông tin cá nhân của bên giao và bên nhận
 • Có đầy đủ những điều khoản thỏa thuận giữa hai bên với nhau
 • Có đầy đủ thông tin các chi tiết như các hoạt động thử nghiệm được thực hiện, tham chiếu đến các tiêu chí đáp ứng, thông số kỹ thuật yêu cầu, quy tắc kinh doanh, kết quả thực hiện, lịch trình, độ lệch, v.v.
 • Biên bản hợp đồng cần phải đúng cấu trúc, quy trình để có thể hợp pháp trước pháp luật

Lợi ích mẫu biên bản nghiệm thu

 • Hợp tác chặt chẽ hơn giữa quản lý sản phẩm và nhóm quản lý (người nghiệm thu)
 • Xây dựng sự tự tin ở cấp độ người sử dụng, người thi hành hay người dùng
 • Sẽ giúp rút ra nhiều kịch bản hơn để bao gồm từng tiêu chí “Chấp nhận”.
 • Tăng xác suất để ứng biến các giải pháp cho sản phẩm thông qua tiêu chí “Chấp nhận” đối với người dùng
 • Bản nghiệm thu giống như một điều kiện tạo ra tự tin tưởng giữa tất cả các bên ký kết hợp đồng.
 • Có bản nghiệm thu sẽ là cách để thanh lý hợp đồng nhanh nhất giữa thỏa thuận của hai bên đang thực hiện chung của một công trình nào đó

Hạn chế mẫu biên bản nghiệm thu

 • Không phải tất cả các công trình đều có thể chấp nhận, hoặc được người dùng chấp nhận.
 • Bản nghiệm thu chỉ có thời hạn tại thời điểm hiện tại không có tác dụng bảo hành sau này nên sẽ có nhiều bất chắc.
 • Không phải tất cả các Tiêu chí “chấp nhận” có thể được xem xét để nghiệm thu được chấp nhận.
 • Khi đã ký vào biên bản nghiệm thu thì sẽ không thể sửa đổi, rất nhiều người không sử dụng nội dung trong bản nghiệm thu này một cách chân thực nhất.

Như vậy, dù biên bản nghiệm thu theo bất kỳ cách tiếp cận nào đều có mục tiêu chung là xây dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng đối với Sản phẩm được phát triển trước khi phát hành/ hoàn thành/ thanh lý hợp đồng. Điều này chỉ đạt được khi không có ít mức độ nghiêm trọng thấp trong sản phẩm không cản trở bất kỳ chức năng nào. Chi dù mẫu văn bản này có những mặt lợi và mặt hại nhưng chúng đều rất cần thiết trước khi hoàn thành công việc.

Kết luận

Có ít người không trong chúng ta đến tận bây giờ vẫn chưa biết cách viết một mẫu đơn nghiệm thu quan trọng sau khi hoàn thành công việc. Cũng tùy thuộc vào từng trường hợp, những mẫu biên bản thu kết quả khảo sát, thanh lý hợp đồng. Trên đây là mẫu biên bản nghiệm thu cơ bản, hy vọng nó sẽ hữu ích đối với tất cả những ai đang quan tâm.

phapluatvn.vn – doanh nghiệp

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment