Tìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Pháp luật đặt ra các quy chuẩn để điều chỉnh những quan hệ xã hội trong đời sống xã hội. Người nào làm trái các quy định của pháp luật thì tùy vào mức độ mà sẽ bị xử lý cho phù hợp. Trong đó, vi phạm hành chính xảy ra thường xuyên nhất. Hãy tìm hiểu về những điểm quan trọng trong luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất.

1. Xử lý vi phạm hành chính là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012: “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”.

Trong khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: “Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính”.

luật xử lý vi phạm hành chính mới nhấtTìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Xem thêm: Tìm hiểu thông tin tuyển sinh cao dang duoc TPHCM năm 2020.

2. Tìm hiểu bộ luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Nguyên tắc trong luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành

Khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định các nguyên tắc xử phạt như sau:

– Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

– Việc xử phạt vi phạm hành chính cần phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan đúng thẩm quyền và bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

– Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào mức độ, tính chất, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ hay tình tiết tăng nặng.

– Chỉ xử phạt vi phạm hành chính với những trường hợp có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

+ Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

+ Khi nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm đó.

+ Nếu một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

– Người có thẩm quyền xử phạt phải có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh bản thân không vi phạm hành chính.

– Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

luật xử lý vi phạm hành chính mới nhấtTìm hiểu luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính

Theo quy định tại Điều 5, các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

– Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý. Đối với người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

– Người thuộc lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác. Trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có thẩm quyền xử lý.

– Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra.

– Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam, tàu bay mang quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Lưu ý:

– Đối với những biện pháp như biện pháp giáo dục tại địa phương; đưa vào trường giáo dưỡng hay cơ sở giáo dục bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có quy định riêng về đối tượng bị áp dụng biện pháp này.

– Các biện pháp xử lý hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài.

3. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

– Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết.

– Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng.

– Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ.

– Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.

– Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu thêm về luật này.

Tổng hợp

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment