5/5 - (1 bình chọn)

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi của tất cả mọi người lao động, việc hiểu được số tiền mình sẽ được nhận mỗi tháng bằng cách tính bảo hiểm xã hội rất cần thiết cho sau này khi nghỉ hưu.

Điều kiện hưởng BHXH 1 lần.

bảo hiểm xã hội 1 lần

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, NTG đủ điều kiện hưởng BHXH 1 lần trong các trường hợp sau:

– Người tham gia chưa đủ tuổi nghỉ hưu, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và sau 01 năm ngừng tham gia BHXH có nhu cầu hưởng BHXH 1 lần

– Người tham gia đủ tuổi nghỉ hưu; chưa đủ 20 năm tham gia BHXH theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 54 Luật BHXH và chưa đủ 15 năm tham gia BHXH đối với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách tại xã, phường, thị trần theo Khoản 3 Điều 54 Luật BHXH.

– Ra nước ngoài để định cư.

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y Tế.

Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần.

  • Sổ BHXH.
  • Đơn đề nghị hưởng Trợ cấp BHXH 1 lần (mẫu 14-HSB)
  • CMND và sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để đối chiếu.

Đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm một trong các giấy tờ sau:

Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam; Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của một trong các giấy tờ như:

  • Hộ chiếu do nước ngoài cấp
  • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;
  • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp
  • Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Cơ quan BHXH giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định.

Cách tính hưởng BHXH 1 lần.

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức hưởng BHXH 1 lần cụ thể như sau:

Mức hưởng = (1,5 x mức bình quân lương tháng x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x mức bình quân lương tháng x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

Mức lương bình quân tháng = tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội x mức đóng bảo hiểm xã hội x mức điều chỉnh hàng năm / tổng số tháng đóng bảo hiểm

Lưu ý:

Người đóng bảo hiểm chưa tròn 1 năm thì sẽ được hưởng bằng nửa số tiền đã đóng, mức tối đa sẽ bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương

– Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ 1 tháng – 6 tháng tính ½ năm; từ 7 tháng – 11 tháng tính 1 năm.

– Mức đóng bảo hiểm xã hội một lần không tính số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm tự nguyện, duy có ngoại lệ là do bệnh hiểm nghèo.

Ví dụ về cách tính bảo hiểm xã hội

Ví dụ: Ông Trần Thanh Mai 35 tuổi đã tham gia đóng bảo hiểm từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 4 năm 2018 cụ thể như sau:

  • Từ tháng 10 năm 2016 đến 12 năm 2016: mức lương 4.000.000đ.
  • Từ tháng 01 năm 2017 đến 03 năm 2018: mức lương 4.500.000đ.
  • Tháng 04 năm 2018: mức lương 5.278.000đ.

Như vật là Ông Mai đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội với thời gian là 1 năm 6 tháng, hiện tại chưa đủ tuổi hưởng lương hưu. Nguyện vọng nhận trở cấp bảo hiểm xã hội 1 lần như vậy thời gian đủ điều kiện làm hồ sơ và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ là từ tháng 3 năm 2019.

Áp dụng theo công thức ở trên, chúng ta sẽ tính ra mức bảo hiểm xã hội của ông Mai.

Mức bình quân lương: ông Mai tham gia đóng bảo hiểm xã hội 1 năm 6 tháng (1,5 năm).

4.000.000 x 2 x 1,07 + 4.500.000 x 12 x 1,4 + 4.500.000 x 3 + (5.278.000 x 1 x 1)/ 18 (tháng) = 4.638.788 đ/ tháng.

=>Trợ cấp BHXH 1 lần:

( 1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014 x mức bình quân lương tháng) + (2 x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014 x mức bình quân lương tháng)

= 0 + (2 x 1,5 năm x mức bình quân lương tháng)

= 2 x 1,5 x 4.638.778 = 13.916.334 đ

Với mỗi mức lương khác nhau thì sẽ có mức đóng bảo hiểm khác nhau, như vậy sau khi nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội của mỗi người cũng đều khác biệt. Hy vọng hướng dẫn cách tính bảo hiểm trong bài viết này sẽ hữu ích đối với tất cả độc giả quan tâm. Thông thường bên bảo hiểm sẽ tính toán chi tiết cho tất cả mọi khách hàng khi đóng bảo hiểm, việc bạn học cách tính bảo hiểm xã hội chính là các tự đảm bảo quyền lợi của chính mình.